Lai strādātu par redaktoru, ir nepieciešama augstākā izglītība, visatbilstošākās jomas ir komunikācijas zinātnes vai žurnālistika. Atsevišķos gadījumos redaktoram var būt un ir pat vēlama cita augstākā izglītība, piemēram, dabaszinātnēs, ja viņš ir redaktors kādam tehniskam izdevumam/raidījumam, kurā nepieciešamas specifiskas zināšanas, vai arī kāda cita augstākā izglītība.

Augstākā izglītība - pamatstudijas - bakalaura studiju programma

Augstākā izglītība - pamatstudijas - profesionālā bakalaura studiju programma

Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - maģistra studiju programma
Atjaunots 2021. gada 6. decembrī
Publicēts 2019. gada 30. decembrī