Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot inženierzinātni siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju jomā.

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Profesionālā bakalaura studiju programma

Profesionālā maģistra studiju programma

Atjaunots 2024. gada 7. februārī
Publicēts 2016. gada 6. oktobrī