Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības
  • Augkopības tehniķis (4.LKI) - ir iespēja iegūt arī augkopja profesionālo kvalifikāciju, vairāk informāciju skatīt programmu aprakstos.

Profesionālā vidējā izglītība pēc vidējās izglītības

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Bakalaura studiju programma
Profesionālā bakalaura studiju programma

Maģistra studiju programma

Atjaunots 2024. gada 9. februārī
Publicēts 2022. gada 30. septembrī