Publicēts 2022.gada 30. septembrī
Foto no VIAA 2022.g. arhīviem (Nozares konkurss Augkopība)