Izglītības iespēju un darba pasaules izpēte

IZGLĪTĪBAS IESPĒJU IZPĒTE

 

NIID.LV

Nacionālajā izglītības iespēju datubāzē NIID.LV apkopota informāciju par augstākās izglītības, profesionālās vidējās izglītības, vispārējās izglītības, mūzikas un mākslas skolu programmām Latvijā.  

 

NIID.LV Digitālais asistents

NIID.LV Digitālais asistents palīdzēs atrast dzīves situācijai un vajadzībām atbilstošās izglītības iespējas. Veicot izvēles, soli pa solim nonāksi līdz vajadzīgajam izglītības programmu sarakstam.

 

NIID.LV aktuālās izglītības informācijas raksti:

 

Profesionālā izglītība pēc 9. un 12. klases

Informatīvais materiāls par profesijām, kuras iespējams apgūt profesionālās izglītības iestādēs pēc 9. un 12. klases (informācija tiek aktualizēta katru mācību gadu).
 

Izstāde “Skola"

Ikgadēja izstāde par mācību iespējām Latvijā un ārzemēs, tikšanās ar skolu pārstāvjiem, karjeras konsultācijas, paraugdemonstrējumi, konkursi, interesantas diskusijas un iedvesmas forumi jauniešiem.

 

Studiju iespējas ārvalstīs

Dažādu valstu mājaslapas “Study in…”  sniedz vērtīgu informāciju par studiju iespējām tiem, kas ierodas no citas valsts. Mājaslapās ir iekļauta arī praktiska informācija par dzīvi attiecīgajā valstī.

 

Kā izvēlēties piemērotāko mācību iestādi?

Noskaidro atbildes uz infografikas jautājumiem, lai izvēlētos Tavām vēlmēm un iespējām vispiemērotāko mācību iestādi.

 

DARBA PASAULES IZPĒTE

 

Digitālā spēle 1.- 6. klašu skolēniem "Kļūšu par profesionāli"

Digitāli interaktīvā spēle “Kļūšu par profesionāli” palīdz izzināt profesiju pasaules dažādību. To ieteicams spēlēt ar pieaugušajiem, kopā pārdomāt, vai spēlētājam piemīt attiecīgajam profesionālim vajadzīgās īpašības.

 

Mājaslapa “Profesiju pasaule”

Mājaslapas “Profesiju pasaule” mērķis ir sniegt informāciju skolēniem, vecākiem un karjeras izvēles atbalsta speciālistiem par dažādu profesiju darba saturu, prasībām šajās profesijās strādājošajiem un profesiju apguves iespējām.

 

Profesijas pašizpēte

Ne vienmēr Tev izdosies atrast profesionāli sagatavotu informāciju par interesējošo profesiju. Lejupielādē strukturētas profesionāļa intervijas jautājumus (Word vai PDF formātā). Uzdod intervijas jautājumus, tiekoties ar dažādu profesiju pārstāvjiem. Sniegtās atbildes noteikti palīdzēs Tev vairāk uzzināt par profesiju.

 

SkillsLatvia konkurss

SkillsLatvia ir nacionāla līmeņa profesionālās meistarības konkurss profesionālās izglītības audzēkņiem. Konkursā profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi demonstrē savu prasmju izcilību, savstarpēji sacenšoties. konkursi popularizē profesionālo izglītību, motivē vispārējās izglītības iestāžu izglītojamos izvēlēties apgūt darba tirgū pieprasītas profesionālās kvalifikācijas.

 

Portāla Prakse.lv virtuālās prakses

Prakse.lv ir  izglītības un karjeras portāls, kurā ir iespēja iziet virtuāli prakses uzņēmumos.

 

Ēnu diena

Ēnu diena ir Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

 

Ekskursijas uzņēmumos

Mājaslapā enudiena.lv mācību ekskursiju piedāvājumus publicē uzņēmumi un iestādes, šīm mācību ekskursijām skolēnus piesaka izglītības iestādes pedagogs.

 

Karjeras nedēļa

Karjeras nedēļa ir Valsts izglītības attīstības aģentūras ikgadējs pasākumu cikls, kas aktualizē savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās dzīves veidošanā. Katru gadu Karjeras nedēļas laikā ir speciāli sagatavota pasākumu programma.

 

Brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais darbs ir organizēts un uz labas gribas pamata veikts fizisks vai intelektuāls bezatlīdzības darbs sabiedrības labā. Latvijā brīvprātīgo darbu ir tiesības organizēt biedrībām un nodibinājumiem, valsts un pašvaldību iestādēm, politiskajām partijām un to apvienībām, sociālajiem uzņēmumiem. Brīvprātīgais darbs var palīdzēt atklāt savus talantus, stiprās un vājās puses. Tas ir labs orientieris nākotnes karjeras izvēlē.

 

Augstākās izglītības absolventu monitoringa rīks

Monitoringa rīka mērķis ir nodrošināt informācijas pieejamību par augstāko izglītību ieguvušo personu nodarbinātību, ienākumiem un nodarbinātības / bezdarba līmeni 10 gadus pēc augstskolas beigšanas. 

 

Darba tirgus prognožu rīks  

Nodarbinātības valsts aģentūras izstrādāts Darba tirgus prognožu rīks, kurā iekļautas aktuālās darba tirgus īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa prognozes, nodarbināto skaits, vidējais atalgojums, reģistrēto bezdarbnieku skaits, vakanču skaits, kā arī informācija par izglītības iestādēm. 

Publicēts 2024. gada 6. martā