Zobu tehniķis ir zobu žokļu sistēmas defektu ortopēdiskās zobārstniecības tehniskās restaurācijas elementu izveidotājs. Tā ir persona kura ir ieguvusi vidējo profesionālo zobārstniecības izglītību un nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu, iegūstot tiesības patstāvīgi strādāt zobu tehniskajā laboratorijā, veicot darbu individuāli, kolektīvā vai vadot vēl nesertificētu jauno zobu tehniķu darbu.

Zobu tehniķis darbā:

 • izveido zobu tehnisko laboratoriju (izvēlās laboratorijas iekārtas, aprīkojumu utt.) atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem;
 • organizē savu darba vidi zobu tehniskajā laboratorijā;
 • novērtē un dokumentāli noformē zobu protēžu izgatavošanas pasūtījuma orderi;
 • izgatavo apvalka kroņus zobu kronīša defekta ārstēšanai;
 • izgatavo zoba sakņu inlejas/onlejas;
 • veic izņemamo un neizņemamo tiltveida protēžu izgatavošanu;
 • izgatavo izņemamās zobu protēzes pie pilniem un daļējiem zobu rindu defektiem;
 • veic ortodontiskās aparatūras izgatavošanu;
 • konstruē un izgatavo šinējošas protēzes;
 • veic sejas-žokļu ortopēdijā izmantojamo šinu, protēžu un aparatūras izgatavošanu;
 • ievēro medicīnas ētikas principus;
 • pilnveido sabiedriskās saskarsmes iemaņas;
 • pārzina protēžu tehnikas laboratoriju pakalpojumu tirgus darbības pamatus;
 • pārzina zobu protēžu tehnikā pielietojamos materiālus un tehnoloģijas;
 • pielieto dezinfekcijas līdzekļus;
 • izmanto dažādus aparātus un iekārtas, piemēram, mikromotorus, polimerizācijas iekārtas, lodējamo aparatūru, spiedienkatlus, mufeļkrāsnis, porcelānu datorus u. tml.;
 • pielieto metālliešanas tehnoloģijas;
 • sadarbojas ar ārstu protēzistu;
 • veic sava darba izcenojuma kalkulāciju;
 • pārzina Latvijas Republikas tiesību aktus un likumdošanas pamatprincipus;
 • nepieciešamības gadījumā sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību zobārstniecībā;
 • ievēro konfidencialitāti;
 • nodrošina vides aizsardzību;
 • ievēro vispārējos darba drošības un ugunsdrošības noteikumus;
 • ļoti stingri ievēro darba higiēnas prasības.

Darba aprīkojums:

zobu tehniķis darbā ir specapģērbā, kā arī ļoti stingri ievēro individuālo darba aizsarglīdzekļu izmantošanu (aizsargbrilles, vienreizlietojamie cimdi, sejas maska u.c.). Darba telpas tiek nodrošinātas ar ventilēšanas sistēmu gan dabisko, gan piespiedu. Tiek izmantoti dažādi laboratorijas aprīkojumi un iekārtas, metālliešanas iekārtas, vakuuma un spiediena katli u.c. Tāpat tiek izmantotas biroja iekārtas (dators, kopētājs, printeris u.tml.), vizuālās datorprogrammas (zobu modelēšanai un 3D drukai), dažādas datu bāzes un programmas, medicīniskā dokumentācija, izmanto specifisku medicīnas terminoloģiju, iestādes iekšējās kārtības un lietvedības programmas.

Darba apstākļi:

zobu tehniķim ir aktīvs darbs pārsvarā sēdus pozā, strādājot ar vairākām elektroiekārtām. Gaisa temperatūra ir 180-210C, dabīgā un mākslīgā apgaismojuma (griestu un galda apgaismes ķermeņi) apstākļos. Telpas apdares materiāli ir viegli mazgājami, darba vieta ir nodrošināta ar individuālām un centralizētām putekļu atsūkšanas sistēmām. Tiek pieprasīta augsta personīgās higiēnas ievērošana. Tāpat darbs ir saistīts ar veselībai bīstamām, stipri iedarbīgām, viegli uzliesmojošām un sprādzienbīstamām ķīmiskām vielām un to tvaikiem. Darbu veic individuāli vai vairāku speciālistu komandā.

Darba iespējas:

sertificēts zobu tehniķis var strādāt patstāvīgi valsts vai privātu zobārstniecības iestāžu zobu tehniskajās laboratorijās. Ja zobu tehniķis nav sertificēts, tad tāds tehniķis drīkst strādāt tikai sertificēta zobu tehniķa vadībā.

Iespējamais atalgojums:

zobu tehniķa mēneša atalgojums ir katram individuāls un atkarīgs no vairākiem apstākļiem, piemēram, Latvijas reģiona un uzņēmuma, kurā strādā, paveiktā darba apjoma stundās vai paveiktā gabaldarba, kā arī iespējama konkrēti noteikta mēnešalga.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāpiemīt izteiktai precizitātei, manuālām spējām, telpiskai domāšanai, mākslinieciskai izjūtai telpai un formai, paškontrolei, atbildības izjūtai, pacietībai. Jābūt organizētam, jāpiemīt elastībai dažādās situācijās, jābūt aktīvam un ar fizisko izturību, jābūt vēlmei pastāvīgi pilnveidot savas zināšanas, jāprot vismaz 2 svešvalodas (angļu un vācu).

Publicēts 2019. gada 30. augustā