Lai kļūtu par virsprokuroru ir nepieciešama augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnēs ar iegūtu jurista kvalifikāciju (vismaz maģistra grādu). Virsprokurora amatā var iecelt personu, kurai ir vismaz 10 gadus ilgs darba stāžs prokurora amatā vai vismaz piecus gadus ilgs darba stāžs Augstākās tiesas tiesneša amatā. Virsprokuroru uz noteiktu termiņu amatā ieceļ ģenerālprokurors.

Augstākā izglītība - pamatstudijas - bakalaura studiju programma
Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - profesionālā maģistra studiju programma
Augstākā izglītība – doktorantūra
Atjaunots 2021. gada 16. novembrī
Publicēts 2021. gada 3. jūnijā