Profesiju iespējams apgūt vidējās profesionālās izglītības programmās pēc vidusskolas, kā arī kursos. SPA speciālista profesiju iespējams apgūt arī ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ceļā (par novērtēšanu lasīt šeit).

Profesionālā vidējā izglītība pēc vidējās izglītības

Atjaunots 2023. gada 24. februārī
Publicēts 2012. gada 14. novembrī