Nepieciešama augstākā izglītība komunikāciju zinātnē vai sabiedriskajās attiecībās.

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Bakalaura studiju programma
Profesionālā bakalaura studiju programmas

Maģistra studiju programma

Atjaunots 2024. gada 17. februārī
Publicēts 2014. gada 30. septembrī