Lai varētu strādāt par putnu un dzīvnieku kontroles speciālistu, ir nepieciešama akadēmiskā vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlams – bioloģijā.

Bakalaura studiju programma

Maģistra studiju programma

Atjaunots 2024. gada 14. februārī
Publicēts 2021. gada 7. jūnijā