Lai strādātu par prodekānu, ir jābūt vismaz maģistra grādam jomā, kuru nosaka augstākās izglītības iestāde. 

Maģistra un profesionālā maģistra studiju programma
Atjaunots 2024. gada 7. februārī
Publicēts 2019. gada 30. decembrī