Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot  civilās drošības un aizsardzības 1.līmeņa augstākās izglītības programmā. Valsts probācijas dienestā var strādāt arī speciālisti, kuri ieguvuši augstāko izglītību sociālajā darbā, tiesību zinātnēs, psiholoģijā, pedagoģijā, policijas darbā  vai radniecīgās jomās un papildinājuši zināšanas VPD apmācību centrā.

Augstākā izglītība - pamatstudijas - 1.līmeņa profesionālā studiju programma

Profesionālā studiju programma pēc koledžas
Augstākā izglītība - pamatstudijas - profesionālā bakalaura studiju programma
Augstākā izglītība - pamatstudijas - bakalaura studiju programma

Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - profesionālā maģistra studiju programma

Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - maģistra studiju programma
Atjaunots 2021. gada 30. novembrī
Publicēts 2015. gada 4. jūnijā