Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot  civilās drošības un aizsardzības 1.līmeņa augstākās izglītības programmā. Valsts probācijas dienestā var strādāt arī speciālisti, kuri ieguvuši augstāko izglītību sociālajā darbā, tiesību zinātnēs, psiholoģijā, pedagoģijā, policijas darbā  vai radniecīgās jomās un papildinājuši zināšanas VPD apmācību centrā.

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Profesionālā studiju programma pēc īsā cikla
Bakalaura studiju programma
Profesionālā bakalaura studiju programma
Maģistra studiju programma

Profesionālā maģistra studiju programma

Atjaunots 2023. gada 22. februārī
Publicēts 2015. gada 4. jūnijā