Darba pienākumu pildīšanai svarīgas komunikāciju un svešvalodu prasmes. Nepieciešamās prasmes apgūst bankas iekšējās apmācības ietvaros vai profesionālās vidējā un 1. līmeņa augstākās izglītības programmās. Profesiju iespējams iegūt arī ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ceļā (par novērtēšanu lasīt šeit).

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības

Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības

Augstākā izglītība - pamatstudijas - 1.līmeņa profesionālā studiju programma

Atjaunots 2021. gada 9. novembrī
Publicēts 2014. gada 3. oktobrī