Šobrīd autoatslēdznieka profesiju var apgūt tikai profesionālās tālākizglītības programmās. Aktuālā informācija par autoatslēdznieka profesijas apguves iespējām profesionālās izglītības iestādēs pieejama www.niid.lv, ierakstot meklētājā atslēgvārdu “Autoatslēdznieks”. Informācija www.niid.lv tiek regulāri atjaunota atbilstoši aktuālajai uzņemšanas informācijai.

Atjaunots 2021. gada 25. novembrī
2019. gada 9. oktobrī