Intervija ar Gati Kampernovu,

tūrisma aģentūras „Impro ceļojumi” tūristu gidu

Vai Tu jau sen strādā tūrisma nozarē, un kā izvēlējies gida profesiju?

Tūrisma nozarē sāku darboties jau 16 gadu vecumā. Kad skolas laikā vajadzēja vadīt ekskursijas, to piedāvāja darīt man, jo piedalījos ģeogrāfijas olimpiādēs un darbojos skolas teātrī. Jau 18 gadu vecumā noslēdzu darba līgumu ar Valmieras tūrisma centru, pēc tam pastrādāju dažādās firmās, līdz beidzot saņēmu uzaicinājumu no tūrisma aģentūras „Impro” iziet apmācību trīs mēnešu gida kursos. Strādāju šajā firmā jau kopš 2005. gada gan kā Latvijas ceļotāju gids ārzemēs (izejošajā tūrismā), gan kā ārzemju tūristu gids Latvijā (ienākošajā tūrismā).

Kur Tu mācījies un apguvi šo profesiju?

Studēju tūrisma uzņēmējdarbību Vidzemes Augstskolā. Izglītība noteikti ir bonuss un priekšrocība darba tirgū. Vidzemes Augstskolā par pasniedzēju strādā ļoti atzīts gids Andris Klepers, kurš ar savām zināšanām un lielo pieredzi sniedz studentiem atbalstu arī darba meklējumos.

Kādas prasmes un īpašības ir nepieciešamas, lai labi veiktu šo darbu?

Nepieciešama patiesa vēlme strādāt ar cilvēkiem un to labā, pacietība un spēja pieņemt katru cilvēku, kāds viņš ir. Tāpat vajadzīga zinātkāre, vēlme un gatavība vienmēr apgūt jaunas zināšanas, paplašināt savu redzesloku. Arī organizatora spējas, jo tūrisma brauciena laikā visa atbildība par tā veiksmīgu norisi ir gida un grupas vadītāja rokās. Nepieciešama prasme pieņemt ātrus lēmumus, ja gadās neparedzētas situācijas vai problēmas, nevar iztikt bez labām psihologa dotībām.

Ienākošajā tūrismā arī ir būtiski zināt svešvalodas un pārzināt konkrēto valstu kultūru, vēsturi. Ir labi, ja zini divas populāras svešvalodas un vienu mazāk populāru – piemēram, patlaban tās ir poļu, ukraiņu, čehu, portugāļu. Tās ir priekšrocības, kas gidam ļauj būt populāram un pieprasītam.

Kāda ir gida darba specifika?

Pamatā darba specifiku nosaka tas, kāda ir manis paša psiholoģiskā stabilitāte. Ir jājūt grupa, tās noskaņojums. Ir vairākas tūristu grupas vadīšanas metodes – mātišķā, tēvišķā, draugs un autoritāte. Jāmāk izvēlēties pareizo lomu. Ir jābūt prasmei strādāt ar dažādām tautībām un kultūrām. Nereti gadās iejaukties un atrisināt strīdus starp sievu un vīru, jo tas traucē visas grupas atmosfēru un arī manu darbu. Ienākošajā tūrismā slodze ir lielāka, jo ceļojumi pa Latviju un Baltijas valstīm ir īsi un grupas bieži mainās, ir jāprot tām pielāgoties un ātri pārslēgties.

Kas Tev darbā dod prieku un gandarījumu?

Prieks un gandarījums ir tad, kad jūties apmierināts, jo brauciena programma izdevusies tāda, kā to pats biji ieplānojis.

Kā Tava karjera varētu attīstīties tālāk?

Šajā darbā vari attīstīt profesionalitāti, palielināt savu atpazīstamību, tad aug arī darba piedāvājumu skaits un ienākumi. Līdz ar to gida darbs var kļūt par pamatdarbu. Ir patīkami, ja ar savu vārdu vari izveidot savu atpazīstamības „brendu”.

Ko Tu ieteiktu jauniešiem, kuri vēlas strādāt par tūristu gidiem?

Es ieteiktu saprast, vai esi šim darbam psiholoģiski nobriedis, vai esi gatavs tikt galā ar stresa situācijām. Vajag izvērtēt, vai esi ar mieru upurēt arī savu personīgo dzīvi. Profesija liekas skaista, bet tā ir smaga. Un jāatceras, ka karjeras sākumā ir jābūt pacietīgam, jo tad nereti šķiet, ka attīstības progress ir minimāls.

 

Atjaunots 2017. gada 17. februārī
Publicēts 2012. gada 14. novembrī