Fleksoiespiedējs izgatavo daudzveidīgus dažādas sarežģītības pakāpes iespieddarbus (tapetes, dāvanu papīru, etiķetes, uzlīmes u.c.), organizē un nodrošina iespiešanas procesu un pārbauda iespieddarbu kvalitāti ražošanas procesa gaitā.

Fleksoiespiedējs darbā:
  • strādā ar fleksogrāfijas drukas iekārtām, lai izgatavotu tapetes, dāvanu papīru, etiķetes, uzlīmes, iesaiņojumu (papīra vai plastmasas maisiņus, tetrapakas, vienreiz lietojamās krūzītes, konfekšu papīrus) un drukātu avīzes;
  • pieņem pasūtījuma aprakstu, noskaidro, kādi materiāli nepieciešami tā izgatavošanai, izvēlas, piemēram, vajadzīgo papīru un drukas krāsas;
  • sagatavo darbam iespiedmašīnu un ieprogrammē vajadzīgos parametrus – krāsas, tās atšķaidīšanas pakāpi, izmērus, darba temperatūru un produktu skaitu;
  •  uztur kārtībā iespiedmašīnu, veic tās ikdienas apkopi, mazgā to un laikus ziņo par iespējamiem tehniskajiem defektiem;
  • tiekas ar klientu gadījumos, ja pasūtītājam ir īpašas prasības drukai.
Darba aprīkojums:

strādā ar fleksogrāfijas iekārtu, datoru un speciālām programmām, griežamiem instrumentiem, standarta platēm, mērierīcēm krāsu sajaukšanai un lupu, ko lieto sīku detaļu saskatīšanai.

Darba apstākļi:

 trādā iekštelpās istabas temperatūrā, lai krāsas klātos vienmērīgi,  astoņas stundas dienā. Ja uzņēmumā fleksogrāfijas iespiediekārtās izmanto ūdens bāzes krāsas, tad darbs nav kaitīgs, bet, ja lieto spirta bāzes krāsas, tad darbs var būt kaitīgāks to izgarojumu dēļ. To novērš uzstādot labu ventilāciju.

Darba iespējas:

var strādāt poligrāfijas, reklāmas un dizaina uzņēmumos.

Izglītības iespējas:

Latvijā nav iespējams apgūt fleksoiespiedēja profesiju, taču profesionālās izglītības skolās var apgūt līdzīgas profesijas, piemēram, ofseta iespiedēja profesiju, un fleksogrāfijā specializēties kādā poligrāfijas uzņēmumā.