Lai strādātu par zvērināta tiesu izpildītāja palīgu ir nepieciešama augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnēs.

Augstākā izglītība - pamatstudijas - 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Augstākā izglītība - pamatstudijas - bakalaura studiju programma
Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - profesionālā maģistra studiju programma
Atjaunots 2021. gada 16. novembrī
Publicēts 2020. gada 21. septembrī