Lai strādātu par žurnālistu, nepieciešama augstākā izglītība komunikācijas zinātnē vai žurnālistikā. Atsevišķos gadījumos žurnālistam var nebūt augstākā izglītība šajā specialitātē, bet gan kādā citā, piemēram, ekonomikā, ja viņš raksta kādam izdevumam, kas specializējies ekonomikas un biznesa jautājumu aplūkošanā.

Augstākā izglītība - pamatstudijas - bakalaura studiju programma

Augstākā izglītība - pamatstudijas - profesionālā bakalaura studiju programma

Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - maģistra studiju programma
Atjaunots 2021. gada 6. decembrī
Publicēts 2020.gada 24.februārī