Stilista profesiju var apgūt profesionālās izglītības programmā vai kvalifikācijas kursos. Profesiju iespējams iegūt arī ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ceļā (par novērtēšanu lasīt šeit).

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības

Profesionālā vidējā izglītība pēc vidējās izglītības

Atjaunots 2023. gada 24. februārī
Publicēts 2012. gada 14. novembrī