Lai strādātu par sporta ārstu, ārstniecības, medicīnas vai pediatrijas profesionālajā studiju programmā ir jāiegūst ārsta grāds. Pēc ārsta grāda ieguves sporta ārsta profesijā specializējas rezidentūras programmā.

Profesionālā studiju programma
Rezidentūras programma
Atjaunots 2023. gada 27. februārī
Publicēts 2019. gada 16. decembrī