Lai strādātu par sporta ārstu, ārstniecības, medicīnas vai pediatrijas profesionālajā studiju programmā ir jāiegūst ārsta grāds. Pēc ārsta grāda ieguves sporta ārsta profesijā specializējas rezidentūras programmā.

Profesionālā studiju programma
Rezidentūras programma
Atjaunots 2024. gada 19. februārī
Publicēts 2019. gada 16. decembrī