Izglītību iegūst profesionālās vidējās izglītības ietvaros, apgūstot poligrāfijas iekārtu tehniķa profesiju. Profesiju iespējams apgūt arī kvalifikācijas kursos vai ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ceļā (par novērtēšanu lasīt šeit).

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības

Atjaunots 2024. gada 6. februārī
Publicēts 2014. gada 30. jūnijā