Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot mehatronikas, inženiermehānikas vai mašīnbūves jomā.

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Profesionālā bakalaura studiju programma

Bakalaura studiju programma

Maģistra studiju programma

Atjaunots 2024. gada 12. februārī
Publicēts 2016. gada 30. decembrī