Lai strādātu par profesionālās izglītības (profesionālo mācību priekšmetu) skolotāju, iegūtajai izglītībai ir jāatbilst Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”  norādītajām prasībām.

Augstākā izglītība - pamatstudijas - profesionālā bakalaura studiju programma
Augstākā izglītība - profesionālā studiju programma pēc pamatstudijām

Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - profesionālā maģistra studiju programma

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas, kuras īsteno augstākās izglītības iestādes (pēc apguves tiek izsniegts sertifikāts)

Atjaunots 2021. gada 8. decembrī
Publicēts 2019. gada 5. martā