Lai strādātu par pirmsskolas izglītības skolotāju, iegūtajai izglītībai ir jāatbilst Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”  norādītajām prasībām.

Augstākā izglītība - pamatstudijas - 1.līmeņa profesionālā studiju programma
  • Skolotājs (4. PKL) programma Pirmsskolas skolotājs

Augstākā izglītība - pamatstudijas - profesionālā bakalaura studiju programma

Profesionālā studiju programma pēc pamatstudijām

Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - maģistra studiju programma
Atjaunots 2021. gada 8. decembrī
Publicēts 2019. gada 5. martā