Lai strādātu par ģeodēzijas inženieri, nepieciešama augstākā izglītība ģeodēzijā, ģeomātikā, zemes ierīcībā vai citā radniecīgā specialitātē.

Profesionālā bakalaura studiju programma
Profesionālā maģistra studiju programma
Atjaunots 2024. gada 5. februārī
Publicēts 2021. gada 20. augustā