Profesionālās prasmes var apgūt pēc 9. un 12. klases (kā papildiemaņas galdnieka profesionālās izglītības programmās), kā arī izglītības kursos kokrūpniecības jomā strādājošajiem.

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības

Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības

Atjaunots 2021. gada 22. novembrī
Publicēts 2012. gada 14. novembrī