Intervija ar Aldi Svjaščenkovu,

SIA "Livonia Print" poligrāfijas ražošanas tehniķi

Kā Tu izvēlējies strādāt poligrāfijā?

Pēc 9. klases zināju, ka neturpināšu mācības vidusskolā, jo gribēju iegūt vidējo profesionālo izglītību. Mans vecākais brālis mācījās Rīgas Valsts tehnikumā, viņam tur patika un viņš ieteica man stāties poligrāfiķos. Tieši tajā gadā pirmo reizi bija uzņemšana „Poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošanas” programmā uz poligrāfijas ražošanas tehniķiem.

Kādas ir mācības un kādiem mācību priekšmetiem jāpievērš uzmanība skolā, lai veiksmīgi apgūtu poligrāfijas ražošanas tehniķa profesiju?

Mācījos četrus gadus. Mācības ir interesantas, jo ir daudz profesionālo priekšmetu, par kuriem nebiju neko dzirdējis – ievads specialitātē, māca kā notiek druka, ir materiālu mācība, datormācība par programmām, kādas poligrāfijā izmanto, kā druku sagatavo un realizē ražošanā.

Mācības nav grūtas, ja pašam ir interese. Es mācījos, lasīju un man bija interesanti. Īpaši novērtēju prakses laikā iegūto. Varbūt pat ar ķīmiju un fiziku pamatskolā grūtāk gāja.

Tā kā iesaku pamatskolas laikā neielaist matemātiku, ķīmiju un fiziku. Arī tagad turpinu mācīties. Poligrāfijas nozarē ir ļoti daudz literatūras. Ir jābūt arī pašam vēlmei un pašiniciatīvai apgūt jauno.

Kā atradi šo darbu?

Jau skolas laikā bijām ekskursijā uz SIA Livonia Print. Kad beidzu skolu, skolotāja zināja teikt, ka uzņēmums meklē tieši poligrāfijas ražošanas tehniķi.

Kādi ir Tavi darba pienākumi?

Manos pienākumos ir tehnisko maketu izgatavošana grāmatu vāku ražošanai. Uzņēmumā ir sadalīts, ka grāmatas iekšpusi sagatavo vieni speciālisti, bet vākus citi.

Mūsu uzņēmuma klienti un  izdevniecības atrodas Skandināvijā un Vācijā. Viņi atsūta pasūtījumu gatavos failos un mēs pēc tiem veicam produkcijas ražošanu, druku.

Kad saņemu pasūtījumu, novērtēju un veicu katra vāka aprakstu, tas nozīmē, ka izrēķinu kādi būs attiecīgie izmēri, cik grāmata būs bieza, kāds būs papīrs, kāda būs vāka apstrāde, jo tie var būt laminēti vai klāti ar foliju. Tālāk datorā sagatavoju izklājumu, lai varētu redzēt, kā tas izskatīsies uz drukas loksnes, kāds būs drukas un griešanas process. Lai tiktu saražoti grāmatu vāki, viss jādara soli pa solim. Tad vēl konsultēju mūsu projektu vadītājus, kuri strādā pa tiešo ar mūsu ārvalstu klientiem un pasūtītājiem. Reizēm klienta vēlmes nav īstenojamas un tad man skaidri tas jāpaskaidro kolēģiem, kuri tad svešvalodā sazinās ar viņiem.  Nākas arī risināt problēmas ražošanas procesa laikā, kad jāmeklē, kā var novērst kļūdu, vai jāmeklē citus risinājumus.

Kas Tev patīk savā darbā?

Tas, ka katra diena ir savādāka, ir jauni pasūtījumi, to sarežģītības pakāpe ir dažāda. Piemēram, vienu skavotu grāmatu varu sagatavot divu minūšu laikā, citai, kas ir sarežģītāka, nepieciešamas divas stundas. Gandarījumu sagādā arī klientu pozitīvās atsauksmes.

Kādām ir jābūt rakstura īpašībām šajā darbā?

Galvenais - lielām koncentrēšanās spējām un pacietībai, jo aprēķini ir pa milimetram. Vajag spēt noturēt uzmanību, jābūt precīzam. Nevar novērsties un atkal atgriezies pie darba. Protams, ka darba situācijās tā sanāk, bet tad jāzina darba sarežģītības prioritātes.

Nepieciešamas arī labas Microsoft Excel zināšanas.

Ja ir sanākusi kāda ķibele darba procesā, nākas strādāt arī stresa situācijās, tad ar mierīgu prātu problēma ir jāatrisina. Lai gan tiešie darba pienākumi ir vairāk jāveic vienatnē, sanāk sadarboties ar kolēģiem - gan projektu vadītājiem, gan darbiniekiem cehā, tā ka nepieciešamas arī komunikāciju prasmes.

Kādas ir „ēnas puses” šajā darbā?

Darbs ar jauniem vai pat nestandarta poligrāfijas materiāliem, tad ir jāmāk atrast pareizo risinājumu klienta vēlmju īstenošanai.

Kādas ir karjeras iespējas šajā jomā?

Strādāju šeit jau trīs gadus un mans darbs man ļoti patīk. Pašlaik mācos vakara nodaļā Tehniskajā universitātē elektroinženieros. Diemžēl šobrīd Latvijā nav iespējams apgūt augstāko izglītību poligrāfijā.  

Poligrāfijas produkcija ir mums visapkārt, tādēļ domāju, ka darba tirgū pieprasījums pēc kvalitatīviem un pieredzējušiem darbiniekiem ir un būs.

Ar šīm zināšanām iespējams atrast darbu arī ārpus Latvijas. Izaugsmes un darba iespējas ir ļoti plašas. Poligrāfijas nozarē ir ļoti daudz dažādu profesiju.

Atjaunots 2017. gada 17. februārī
Publicēts 2014. gada 30. jūnijā