Intervija ar Agitu Miķelsoni,

Valsts zemes dienesta personāldaļas vadītāju

Kā Tu izvēlējies strādāt personālvadības jomā?

Pirms 14 gadiem strādāju par biroja administratori un man piedāvāja veikt papildu pienākumus kā personāla speciālistei. Tā man radās pirmā interese par personāla un organizācijas vadību.

Kur mācījies un apguvi personāla vadītāja profesiju?

Paralēli darbam studēju psiholoģiju. Man bija interesanta pasniedzēja, kas prata aizraut, un rezultātā izvirzīju sev mērķi – gribu būt personāla vadītāja. Pēc studiju beigšanas apmeklēju dažādas apmācības un kursus gan pie vietējiem, gan ārzemju pasniedzējiem. Kopš 2000. gada strādāju par personāla daļas vadītāju vairākās valsts iestādēs, bet no 2011. gada esmu personāla vadītāja Valsts zemes dienestā, kurā ir piecas reģionālās nodaļas un kopumā ap 750 darbinieku. Papildus esmu ieguvusi arī divus maģistra grādus – sabiedrisko attiecību vadībā un karjeras konsultanta specialitātē.

Vai arī tagad nepieciešams papildus mācīties?

Ir jāmācās nepārtraukti, jo nemitīgi mainās gan likumdošana, gan arī darba metodes personālvadībā – tā ir samērā jauna ”vadības māksla”. Ir jāinteresējas, kas notiek uzņēmumu biznesa vidē, jāseko līdzi jaunumiem darba likumdošanā. Latvijas Personāla vadīšanas asociācija, kuras biedre es esmu, personālvadības profesionāļiem piedāvā regulāras mācības, piemēram, par jauno darbinieku atlases testiem, izmaiņām likumos, apmācību sistēmu ieviešanu uzņēmumā utt. Ir nepieciešams izglītoties arī darba aizsardzībā, jo tā iestādēs pārsvarā ir personāla vadītāja pārziņā. Paralēli arī paši organizējam apmācības mūsu iestādes darbiniekiem. Piemēram, nesen notika jauno kolēģu mācības korekta tēla veidošanā.

Kādi ir tavi galvenie pienākumi?

Man ir septiņi padotie – personālvadības speciālisti un jurists. Darba pienākumi ir starp visiem sadalīti: viens ir atbildīgs par personāla atlasi, jauno darbinieku adaptēšanos, par darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas iespējām, cits – par darbinieku novērtēšanu. Ikdienas darbi ir rīkojumu gatavošana par atvaļinājumiem vai komandējumiem, amatu sarakstu uzturēšana lietvedības sistēmā, atskaišu un statistikas datu gatavošana Valsts ieņēmuma dienestam un Finanšu ministrijai, darbinieku lietu uzturēšana un arhivēšana.

Man pašai tiešajos pienākumos ietilpst darbu deleģēšana un uzraudzīšana, kā tie tiek paveikti. Bet ar prieku pildu arī rutīnas uzdevumus – gatavoju rīkojumus, iestādes iekšējās kārtības dokumentus.

Vislabāk man patīk nodarboties ar personāla atlasi un apmācībām. Esmu veikusi apmēram 1000 darba interviju.

Kāda ir tava darba ikdiena?

Manas darba dienas mēdz būt ļoti dažādas. It kā visi darbi tiek plānoti, notiek plānotas darba sanāksmes, tomēr nekad nevar paredzēt, kas tieši konkrētajā dienā būs darāms. Bieži nākas veikt neplānotus un steidzamus darbus, piemēram, rakstīt atskaites ministrijai, gatavot rīkojumus par darbiniekiem, kuri saslimuši, vai ierosināt disciplinārlietu par kādu pārkāpumu. Ir jābūt ļoti mobilam, jāmāk ātri pārslēgties. Gadās, ka neparedzētu darbu dēļ var nepaēst pusdienas, arī darba diena var ieilgt.

Kādām vēl rakstura īpašībām jāpiemīt, lai labi veiktu šo darbu?

Noteikti jābūt ļoti lielai pacietībai, jāmāk tikt galā ar stresu, jo darbs var būt ļoti emocionāls. Gadās saņemt no darbiniekiem arī nepamatotus pārmetumus. Jāmāk saprasties ar cilvēkiem, taču jābūt ar stingru mugurkaulu. Noteikti jāpiemīt mērķtiecībai un precizitātei.

Svarīgi ir labi zināt latviešu valodu, jo nepareizas galotnes vai komati var būtiski mainīt dokumentu teksta jēgu.

Jābūt zinātkāram, ar labām komunikācijas spējām.

Vai, pildot savus pienākumus, gūsti arī gandarījumu?

Gandarījums ir tad, kad ir pabeigts kāds lielāks projekts, piemēram, jauno darbinieku apmācības vai ir atrisināts kāds konflikts darbā.

Kādas ir izaugsmes iespējas personāla vadītāja profesijā?

Latvijā šīs profesijas nozīmība uzņēmuma un personāla attīstībā vēl atrodas izaugsmes procesā. Plašas iespējas un izaicinājumus var gūt gan strādājot valsts akciju sabiedrībās, gan bankās, gan starptautiskās kompānijās.

Ko Tu ieteiktu jauniešiem, kuri gribētu apgūt šo profesiju?

Katram jāizvērtē, vai viņam piemīt manis minētās īpašības, kā arī gatavība nepārtraukti mācīties un attīstīties, jo, veicot šo darbu, jābūt zināšanām likumdošanā, lietvedībā, psiholoģijā, valodās un informācijas tehnoloģijās

Atjaunots 2017. gada 17. februārī
Publicēts 2012. gada 14. novembrī