Intervija ar Ilzi Spriņģi,

„Swedbank” AS mārketinga projektu vadītāju

Kā Tu izvēlējies strādāt šajā jomā un apguvi profesiju?

Vienmēr gribēju darīt kaut ko, kas saistīts ar cilvēkiem un komunikāciju, kaut ko radošu. Jāsaka, ka Rīgas Stradiņa universitātē iestājos diezgan nejauši, taču tagad to nenožēloju. Mācījos komunikāciju specialitātē. Studiju laikā strādāju arī kafejnīcā un kā prezentāciju vadītāja, kas reklamē preces. Bankā sāku strādāt no pašiem pamatiem. Paralēli mācībām sāku strādāt kā tehniskā asistente mārketinga nodaļā. Darīju tehniskus darbus, liku rakstus iekšējā avīzē, kopēju un drukāju materiālus, iesaiņoju dāvanas, ievadīju un apstrādāju datus. Pateicoties ikdienas darbam un kolēģiem, pierādīju sevi tik labi, ka kļuvu par mārketinga asistenti. Pabeidzot studijas, kļuvu par mārketinga speciālisti un pēc tam jau par projektu vadītāju. Pašlaik vadu mārketinga kampaņas un koordinēju ikdienas darbus. Visvairāk no tā, ko daru, esmu iemācījusies ikdienas darbā uz vietas bankā. Daudz esmu apguvusi dažādās mācībās un kursos, kā arī papildinot zināšanas patstāvīgi. Strādāju bankā jau apmēram astoņus gadus. Darbs ir ļoti radošs, mainās produkti un klientu segmenti, ar ko strādāt. Līdz ar to vēl joprojām nav kļuvis garlaicīgi.

Kādi ir Tavi galvenie pienākumi?

Mārketinga projektu vadītāji strādā uzņēmumos, kuros kaut kas tiek pārdots. Gan ražošanā, gan pakalpojumu sfērā. Visur, kur ir klients un pārdošana, ir arī mārketings. Bankas produkti ir samērā virtuāli un netverami. Savukārt ražošanā mārketinga speciālists nodarbosies arī ar iepakojumu, ar to, kur labāk preci izvietot un citiem pārdošanas jautājumiem.

Mans amats ir sava veida tilts no produkta un pakalpojuma pie klienta. Pirmkārt, klientam ir jāuzzina, ka tāds produkts vispār ir pieejams. Otrkārt, produkts vienkāršā un saprotamā valodā ir jāapraksta, lai klients saprastu, kas tas ir un kāpēc tas viņam būtu vajadzīgs. Treškārt, mums ir jāizzina klientu vēlmes, lai mēs neveidotu produktus, vadoties tikai pēc saviem uzskatiem, bet saprastu, kas klientam tiešām ir vajadzīgs, un apmierinātu viņa vajadzības. Pati ar tiešu pārdošanu nenodarbojos, bet savā veidā palīdzu filiāļu un telefonbankas kolēģiem, kas to dara.

Varu minēt līdzību ar teātri. Esmu nevis aktieris, kurš ir uz skatuves, bet gan ģērbējs, kurš sapoš aktieri. Mēs mārketinga nodaļā esam rūķīši, kas „sapako” produktus.

Ja skatās uz jauna produkta rašanos no idejas līdz klientam, tad esam klāt visā procesā. Sākam ar klientu vajadzību izpēti un beidzam ar informatīvas vēstules rakstīšanu par gatavu produktu. Protams, tā kā bankai ir daudz produktu, esam specializējušies. Vieni kolēģi strādā ar uzkrājuma produktiem, citi ar kredīta produktiem, es strādāju ar dažādiem klientu segmentiem – jauniešiem un senioriem. Nodarbojos ar filiāļu atbalstu, ar servisa jomu un bankas tēla veidošanu.

Mārketinga darbs ir ļoti lielā mērā saistīts ar komunikāciju, gan ar iekšējiem, gan ārējiem partneriem. Bankas iekšienē sadarbojamies ar kolēģiem, kuri atbild par produktu, tā īpašībām un cenu, pēta konkurentus un tirgus tendences. Savukārt segmentu īpašnieki ir atbildīgi par to, kādam klientu segmentam pārdot produktu, kādu kanālu – filiāli, telefonbanku vai internetbanku – izmantot. Vēl viens mūsu partneris ir komunikācijas nodaļa. Brīžiem ir grūti novilkt robežu, kur ir mārketings un kur sākas komunikācija. Vienlaikus ar ārējām mārketinga kampaņām norit arī iekšējās kampaņas darbiniekiem, lai veidotos vienota izpratne par kampaņu. Šeit sadarbojamies ar iekšējās komunikācijas speciālistiem, kuri organizē konkursus un aktivitātes kolēģiem, lai kopīgi aktivizētu uzmanību un motivētu darboties.

Izdarīt visu pašiem ir neiespējami. Tādēļ, lai nodrošinātu profesionālu izpildījumu, sadarbojamies arī ar pētījumu, reklāmas, pasākumu un mediju aģentūrām. Sadarbojoties ar ārējiem partneriem, viens no galvenajiem darba uzdevumiem ir precīzi formulēt, kas viņiem ir jādara. Tas, kāds būs reklāmas kampaņas rezultāts, ir ļoti lielā mērā atkarīgs no tā, ko būsim pasūtījuši.

Veicam dažādus pētījumus – gan kvantitatīvus, gan kvalitatīvus. Piemēram, organizējam fokusgrupas, veicam anketēšanu un telefonaptaujas. Pētām gan to, kā klienti ir apmierināti ar esošo situāciju (mūsu apkalpošanas servisu, produktiem), gan apzinām vajadzības, lai radītu jaunus produktus. Piemēram, pašreiz mums ir radusies ideja par jauniem apdrošināšanas produktiem jauniešiem. Sadarbībā ar pētījumu aģentūru pētniekiem organizējam fokusgrupas, kurās jaunieši izvērtē šīs idejas. Tādējādi varam saprast, vai šāds produkts vispār ir vajadzīgs, vai klients ir gatavs par to maksāt.

Mārketings atbild arī par dizaina jautājumiem, piemēram, bankas karšu izskatu, bukletiem, reklāmas materiālu noformējumu, izvēlamies arī prezentācijas pildspalvas un konfektes klientiem.

Manā pārraudzībā ir arī bankas vizuālā identitāte. Tās ir noteiktas vadlīnijas – krāsu lietojums, logo novietojums – visiem mūsu materiāliem gan drukātā, gan elektroniskā veidā. Pārraugu tā saucamās brend jeb zīmola lietas, kas ietver gan atsevišķas kampaņas, gan regulāru uzturošo darbu, gan pētījumus. Sadarbībā ar personāla speciālistiem piedalāmies darba devēja tēla veidošanā. Piemēram, karjeras dienās.

Kāda ir Tava darba ikdiena?

Darba diena sākas pusdeviņos. Darbs beidzas piecos piecpadsmit, taču, ja jāuzsāk kampaņa, bieži birojā strādājam arī ilgāk. Kolēģe, kas nodarbojas ar pasākumu organizēšanu, strādā arī nedēļas nogalēs. Šis ir darbs, kurā jābūt elastīgam, atbildēt uz telefonu arī vēlu vakarā, vajadzības gadījumā strādāt tad, kad citi atpūšas.

Ikdienā ir ļoti daudz sapulču un saskaņošanas procesu. Jāpiedalās daudzās komitejās, kur mārketinga idejas ir jāizstāv. Dodos ciemos pie aģentūrām, ar kurām sadarbojamies. Ja paredzēts pasākums, apskatu norises vietu, piedalos iekārtošanas darbos.

Vienlaicīgi strādāju ar daudziem projektiem. Paralēli notiek vairākas aktivitātes. Katram gadam mums ir sastādīts lielo pasākumu plāns. Tai pašā laikā ir ļoti daudz mazu darbu, piemēram, vēstuļu rakstīšana, tekstu koriģēšana, reklāmas lapiņu izveide. Jāmāk izvirzīt prioritātes, saskaņot šos lielos darbus ar mazajiem uzdevumiem. Jābūt labām laika plānošanas prasmēm.

Tā kā esam liela organizācija, jāsagatavo arī dažāda dokumentācija. Piemēram, pirms sākam domāt par reklāmas kampaņu, ir jāuzraksta apjomīgs pieteikums komitejai. Jānorāda visa informācija par klientiem, plānotajiem izdevumiem, izmantojamajiem kanāliem u.tml.. Tā kā mums ir sadarbības partneri, tad ikdienā strādājam arī ar rēķiniem un tāmēm. Katru mēnesi sastādām atskaites par paveikto gan vietējai valdei, gan mārketinga kolēģu grupai.

Ar kolēģiem no citām valstīm rīkojam telefonkonferences un videokonferences. Ļoti cenšamies veidot vienotus piedāvājumus un dalāmies ar pieredzi. Sekojam līdzi konkurentu aktivitātēm.

Kādas prasmes un rakstura īpašības ir nepieciešamas, lai labi veiktu šo darbu?

Šis ir ļoti aktīvs darbs. Jāžonglē ar daudziem darba uzdevumiem. Jāņem vērā ļoti daudzas iesaistītās puses. Nedrīkst ielaist stresu sevī. Manuprāt, šāds darba ritms ir drīzāk izaicinājums nekā apgrūtinājums. Kā jau minēju, strādāju ar jauniešu segmentu. Pētu, kas notiek pasaulē, kas jauniešiem ir aktuāls, kas ir tie kanāli, pa kuriem viņus vislabāk uzrunāt. Jāveic pamatīga izpēte, tādēļ nepieciešamas informācijas meklēšanas un analīzes prasmes.

Jāapvieno analītisks prāts ar radošumu. Bez iztēles un radošās dzirksts neiztikt.

Jābūt labai valodas izjūtai, jo ļoti daudz jāstrādā ar tekstiem. Jāprot plānot laiku. Jāpatīk darbam ar cilvēkiem un komandas darbam. Ja parasti šķiet, ka banka saistās ar skaitļiem, tad šis ir tas amats, kur jāstrādā ar cilvēkiem, tomēr jābūt izpratnei arī par notiekošo finanšu jomā.

Kādi ir vislielākie izaicinājumi šajā darbā?

Jārēķinās ar darba izpildes treniņiem. Tā kā ir iesaistīti ļoti daudzi cilvēki, ir arī ļoti daudz viedokļu par to, kā kam vajadzētu būt. It sevišķi, ja runa ir par reklāmu un vizuālo noformējumu. Jāspēj saskaņot šos viedokļus. Jāspēj argumentēt, kāpēc plānotais un izdarītais ir labākais veids, kā tas būtu konkrētā gadījumā darāms.

Kas šajā darbā sagādā gandarījumu?

Patīk strādāt ar cilvēkiem. Lielāko gandarījumu sniedz rezultāts. Piemēram, ja jāpārdod 500 kartes, bet ir pārdotas 550. Ja ir izdomāts kaut kas jauns. Nepārtraukti ir jāmācās, jāseko līdzi pasaules jaunumiem. It sevišķi tagad, kad tik strauji attīstās tehnoloģijas, sociālie tīkli iegūst arvien lielāku ietekmi.

Kādas ir izaugsmes iespējas šajā profesijā?

Mans ceļš bankā bija karjeras izaugsme. Kā minēju, sāku kā tehniskais asistents mārketinga nodaļā un nu jau vadu kampaņas. Tālāk var padziļināt savas zināšanas un kļūt par ekspertu darbā ar kādu konkrētu klientu segmentu vai pārdošanas kanālu. Ja ir pietiekama vēlme un zināšanas, zināšanas pastāv iespēja mainīt darba profilu.

Ko Tu ieteiktu jauniešiem, kuri gribētu apgūt šo profesiju?

Pašreiz skolēniem ir ļoti daudz iespēju – organizēt pasākumus, piedalīties skolēnu pašpārvaldē.

Jebkura iekšējā pasākuma organizēšana ir projekta vadība no idejas līdz izpildījumam.

Gan laika plānošana, gan pienākumu sadale, gan koordinēšana. Ideja par pasākumu „jāpārdod” skolas vadībai un klasesbiedriem. Aktīvi darbojoties, vari saprast, vai tas ir man piemērots.

No skolas priekšmetiem noteikti noderēs latviešu valoda un literatūra. Vecākajās klasēs ekonomika. Noteikti “Ēnu dienā” izmantojiet iespēji ēnot marketinga speciālistus.

Atjaunots 2017. gada 17. februārī
Publicēts 2014. gada 30. septembrī