Publicēts 2022. gada 28. novembrī
Fotogalerija tapusi sdararbībā ar Salaspils sporta skolu