Augstākā izglītība - pamatstudijas - profesionālā bakalaura studiju programma

Atjaunots 2021. gada 7. decembrī
Publicēts 2019. gada 21. oktobrī