Sekretāre darbā:
  • organizē un vada uzņēmuma, iestādes vai organizācijas lietvedību;
  • sagatavo un noformē dokumentus un oficiālas vēstules;
  • izstrādā un sagatavo dokumentu aizpildīšanas paraugus;
  • organizē dokumentu apriti, reģistrē tos un uzglabā;
  • reģistrē saņemtos dokumentus un nodod tos adresātam;
  • reģistrē un nosūta dokumentus un vēstules;
  • protokolē vadības sēdes, sapulces;
  • uzņem apmeklētājus, atbild uz telefona zvaniem;
  • organizē lietišķas tikšanās, darījumu braucienus;
  • organizē dokumentu arhīva darbu, sagatavo speciālas numurētas mapes dokumentu glabāšanai.
Darba aprīkojums:

lieto datoru, printeri, skeneri, kopēšanas aparātu, tālruni un citu biroja tehniku, kā arī dažādas datorprogrammas, mapes un kancelejas piederumus.

Darba apstākļi:

strādā biroja tipa telpās astoņu stundu darba dienu; darba ritms var būt saspringts, tāpēc jāspēj ātri reaģēt dažādās situācijās un paturēt prātā daudz informācijas; ikdienā saskaras ar dažādiem klientiem, jāpazīst cilvēki, iespējama komunikācija svešvalodās; jāievēro lietišķā etiķete.

Darba iespējas:

var strādāt privātos uzņēmumos, valsts iestādēs un nevalstiskās organizācijās.