Tirdzniecības menedžeris darbā:
  • pārdod uzņēmuma piedāvātās preces vai pakalpojumus, piesaista klientus;
  • uztur kontaktus ar esošajiem klientiem un piesaista jaunus klientus: apmeklē viņus, informē par uzņēmuma produkciju, konsultē par klientiem iespējami labāko risinājumu;
  • veido pārdošanas materiālus un prezentācijas;
  • izstrādā piedāvājumus, kas atbilst gan klientu, gan uzņēmuma interesēm;
  • pēta un pārzina attiecīgās nozares tirgu;
  • iepazīst un pārzina potenciālos uzņēmuma klientus un konkurentus;
  • izstrādā mārketinga plānu, budžetu un atbild par tā izpildi;
  • meklē sadarbības partnerus, kontaktējas ar viņiem;
  • veic klientu aptaujas par uzņēmumam interesējošiem jautājumiem;
  • seko, lai klienti samaksātu rēķinus;
  • sniedz vadībai pārskatus par mārketinga plāna izpildi.

Darba aprīkojums:

lieto datoru, projektoru, stacionāro un mobilo telefonu, biroja tehniku (kopēšanas aparātu, printeri u.c.); komandējumos izmanto arī auto vai citu transporta līdzekli.

Darba apstākļi:

strādā birojā, tiekas ar klientiem viņu uzņēmumos, dodas komandējumos; birojā strādā astoņu stundu darba dienu, komandējumos – ja nepieciešams, arī ilgāk; daudz sazinās pa telefonu; jāievēro saskarsmes kultūra; jābūt tolerantam un pretimnākošam, vienlaikus jābūt neatlaidīgam un jāprot pārliecināt; ja jāstrādā starptautiskā vidē, jārunā svešvalodās.

Darba iespējas:

var strādāt ražošanas, tirdzniecības vai pakalpojumus jomas uzņēmumos; var nodarboties arī ar individuālo komercdarbību, strādājot kā pašnodarbinātā persona vai individuālais komersants.