Lai strādātu par sporta ārstu, ārstniecības, medicīnas vai pediatrijas profesionālajā studiju programmā ir jāiegūst ārsta grāds. Pēc ārsta grāda ieguves sporta ārsta profesijā specializējas rezidentūras programmā.

Profesionālā studiju programma
Profesionālā studiju programma pēc vidējās izglītības - garais cikls, studiju ilgums 6 gadi:
Profesionālā studiju programma pēc pamatstudijām
Profesionālā studiju programma pēc pamatstudijām, studiju ilgums 1 - 6 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par sporta ārstu, tad skolā īpašu uzmanību pievērs eksaktajiem priekšmetiem (fizikai, bioloģijai, ķīmijai, matemātikai) un svešvalodu apguvei.

Publicēts 2019. gada 16. decembrī