Viesu uzņemšanas dienesta speciālistiem izglītības iespējas ir ļoti dažādas. Var mācīties profesionālo skolu programmās pēc 9. klases vai 12. klases, kā arī apgūt profesiju kvalifikācijas kursos. Viesmīlības pakalpojumu speciālists ir plašāka profila darbinieks, kas strādā viesu mājās. Viesnīcu pakalpojumu speciālists strādā viesnīcu uzņemšanas daļā.

Profesionālā izglītība pēc 9. klases

Profesionālā vidējā izglītība, 4 gadi, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Profesionālā izglītība pēc 12. klases

Profesionālā vidējā izglītība pēc vidējās izglītības, 1.5-2 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Kvalifikācijas ieguves kursi

Profesionālā tālākizglītības kursi, 960 h, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis, vajadzīga vidusskolas izglītība:

Augstākā izglītība - pamatstudijas

1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība, 2 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Profesionālās pilnveides kursi viesmīlības jomā

Radniecīgās viesmīlības jomas kvalifikācijas

Restorānu un viesnīcu vadītājs, Tūrisma un atpūtas organizācijas vadītājs, Tūrisma un viesmīlības uzņēmumu vadītājs, Viesmīlības pakalpojumu speciālists, Viesnīcu istabene, Viesnīcu pakalpojumu komercdarbinieks, Viesnīcu pakalpojumu organizators, Viesnīcu pakalpojumu speciālists, Viesnīcu uzņemšanas dienesta speciālists u.c.

Atjaunots 2017. gada 7. martā
Publicēts 2012. gada 14. novembrī