Viesu uzņemšanas dienesta speciālistiem izglītības iespējas ir ļoti dažādas. Var mācīties profesionālo skolu programmās pēc 9. klases vai 12. klases, kā arī apgūt profesiju kvalifikācijas kursos. Viesmīlības pakalpojumu speciālists ir plašāka profila darbinieks, kas strādā viesu mājās. Viesnīcu pakalpojumu speciālists strādā viesnīcu uzņemšanas daļā.

Profesionālā izglītība pēc 9. klases

Profesionālā vidējā izglītība, 4 gadi, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Profesionālā izglītība pēc 12. klases

Profesionālā vidējā izglītība pēc vidējās izglītības, 1.5-2 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Augstākā izglītība - pamatstudijas

1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība, 2 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

 

    Atjaunots 2017. gada 7. martā
    Publicēts 2012. gada 14. novembrī