Nepieciešamo izglītību var iegūt profesionālās vidējās izglītības programmā, tālākizglītības vai pilnveides izglītības programmā. Profesiju iespējams iegūt arī ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ceļā (par novērtēšanu lasīt šeit).

Profesionālā izglītība pēc 9. klases, 4 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Profesionālā izglītība pēc 12. klases

 

Profesionālā vidējā izglītība pēc vidusskolas, 1,5 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Atjaunots 2019. gada 29. maijā
Publicēts 2012. gada 14. novembrī