Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības

Profesionālā vidējā izglītība pēc 9. klases, mācību ilgums 4 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Profesionālā vidējā izglītība pēc 12. klases, mācību ilgums 1,5 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par viesmīlības pakalpojumu speciālistu, tad skolā īpašu uzmanību pievērs svešvalodu apguvei.

Publicēts 2019. gada 18. septembrī