Lai kļūtu par transporta vagonu tehniķi, nepieciešama vidējā profesionālā izglītība.

Profesionālā izglītība pēc 12. klases
Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības, mācību ilgums 2 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par transporta vagonu tehniķi, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: matemātika, fizika, ķīmija, informātika, rasēšana un svešvalodas.

Publicēts 2021. gada 12. martā