Šveicarus/portjē viesnīcas parasti sagatavo uzņēmuma iekšējās apmācības ceļā. Viesnīcu un viesmīlības pakalpojumu darba pamatus var apgūt, mācoties profesionālās izglītības programmās.

Profesionālā izglītība pēc 9. klases

Profesionālā vidējā izglītība, 4 gadi, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Profesionālā izglītība pēc 12. klases

Profesionālā vidējā izglītība pēc vidējās izglītības, 1.5-2 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Atjaunots 2019. gada 5. jūnijā
Publicēts 2012. gada 14. novembrī