Lai kļūtu par lektoru, ir jābūt doktora vai vismaz maģistra grādam. Par lektoru mākslas specialitātēs un profesionālajās studiju programmās var kļūt atbilstoši augstskolas senāta apstiprinātā nolikumā noteiktajiem ievēlēšanas noteikumiem.

Augstākā līmeņa izglītību, kas ir saistīta ar biznesa psiholoģiju, var iegūt šādās studiju programmās:

Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas

Profesionālā maģistra studiju programma, studiju ilgums 1,5 - 2 gadi:

Augstākā izglītība - doktorantūra

Doktora studiju programma, studiju ilgums 3 gadi (pilna laika), 4 gadi (nepilna laika):

Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par lektoru, tad skolā īpašu uzmanību pievērs svešvalodu (it īpaši angļu un krievu valodu) apguvei, informātikai, attīsti prezentācijas un runas prasmes.

Publicēts 2020.gada 20.aprīlī