Lai kļūtu par kuģa stūrmani un vēlāk par kuģa kapteini, ir jāiegūst augstākā izglītība kādā no augstākās jūrniecības izglītības iestādēm. Profesionālo augstāko jūrniecības izglītību un kuģu virsnieka kvalifikāciju Latvijā šobrīd var iegūt trīs mācību iestādēs: Latvijas Jūras akadēmijā, Liepājas Jūrniecības koledžā un Novikontas Jūras koledžā. Savukārt pēc izglītības programmas apguves ir jānokārto jūrnieka profesionālās kvalifikācijas eksāmens, ko organizē Latvijas Jūrnieku reģistrs. Šajā eksāmenā tiek novērtētas jaunā jūrnieka zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas pirmās pakāpes stūrmaņa kompetences sertifikāta “Sardzes stūrmanis uz kuģiem ar 500 BT* un lielākiem” iegūšanai. Nostrādājot noteiktu laiku par sardzes stūrmani otrā un trešā kapteiņa palīga amatā un iegūstot nepieciešamo pieredzi, jūrnieks var pretendēt uz nākamo kvalifikāciju – “Vecākais stūrmanis uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem”. Pēc laika vecākā stūrmaņa jeb pirmā kapteiņa palīga amatā jūrnieks var pretendēt uz kapteiņa kvalifikāciju. Jūrnieka karjerā liela nozīme ir iegūtajai izglītībai, jo pēc koledžas jeb 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas apguves, lai varētu pretendēt uz vecākā stūrmaņa vai kapteiņa kvalifikāciju, kuri ir tiesīgi strādāt uz kuģiem, kas lielāki par 3000 BT, ir jāapgūst profesionālās pilnveides programma. Savukārt bakalaura un 2. līmeņa programmu absolventiem šādas prasības nav. Kā liecina Jūrnieku reģistra apkopotā informācija par izglītības programmu absolventu karjeras izaugsmi, tad, lai kļūtu par vecāko kapteiņa palīgu, jūrniekam pēc izglītības programmas apguves uz kuģiem jūrā ir jānostrādā vidēji 5 – 6 gadi, bet, lai kļūtu par kapteini, – vidēji 9 – 10 gadi.

* BT – kuģa bruto tilpība jeb visu kuģa slēgto telpu kopējā tilpība.

Augstākā izglītība - pamatstudijas

Profesionālā bakalaura studiju programma, studiju ilgums 4,3 gadi (pilna laika studijas), 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Augstākā izglītība - pamatstudijas

1.līmeņa profesionālā studiju programma, studiju ilgums 2- 4 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par kuģa vadītāju (kapteini, stūrmani), tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: matemātika (algebra un ģeometrija), fizika, ķīmija, informātika, kā arī svešvalodām (īpaši angļu valoda), sportam un veselības mācībai.

Publicēts 2020.gada 6.aprīlī