Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot ģeogrāfiju, ģeoloģiju, fiziku vai vides inženierzinātni.

Augstākā izglītība – pamatstudijas

Profesionālā bakalaura studiju programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis
  Bakalaura programma, 3-4 gadi, dabaszinātņu bakalaura grāds ģeogrāfijā, ģeoloģijā, vides zinātnē vai fizikā

   Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

   Profesionālā maģistra studiju programma, 1,5 vai 2,5 gadi, profesionālais maģistrs ģeomātikā
     Maģistra studiju programma, 2 gadi, dabaszinātņu vai inženierzinātņu maģistra grāds ģeogrāfijā, ģeoloģijā, vides zinātnē vai fizikā

      Augstākā izglītība – doktorantūra

      Doktora studiju programma, 3 vai 4 gadi, doktora grāds:
       Atjaunots 2019. gada 29. maijā
       Publicēts 2016. gada 6. oktobrī