Ja vēlies kļūt par treneri kādā sporta veidā, ir labi ar kādu sporta veidu sākt nodarboties jau līdztekus mācībām skolā. Par fitnesa treneri var kļūt divos veidos – iegūstot augstāko izglītību sportā vai izejot speciālus treneru kursus (vajadzīga vismaz vidējā izglītība). Treneriem papildus apgūtajai profesijai vai nepieciešamajām profesionālām zināšanām kursos regulāri jāiziet sertifikācija.

Ar augstāko izglītību sportā pēc studiju pabeigšanas par treneri var strādāt 5 gadus un tad ir jāiziet sertifikācija. Ar augstāko izglītību sportā var iegūt A vai B kategorijas trenera kategorijas sertifikātu. Pēc 320 stundu profesionālās pilnveides programmas apguves var iegūt C kategorijas trenera sertifikātu. Sertifikācijas eksāmenu pieņem un sertificētu treneru reģistru uztur Latvijas Sporta Federācijas Padome.

Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām: lasīt šeit>>>

Augstākā izglītība

1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, 2-2,5 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
  Bakalaura programma, 4 gadi, veselības zinātņu bakalaura grāds veselības sportā:
  Profesionālā bakalaura programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis un profesionālais bakalaura grāds sporta zinātnē:

    

   Skaties arī profesionālās ievirzes programmas (sporta skolās):

   Atjaunots 2019. gada 5. jūnijā
   Publicēts 2012. gada 14. novembrī