Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē. Zināšanas papildina, mācoties degvielas tirdzniecības kompānijas organizētajos kursos.

Augstākā izglītība – pamatstudijas

1.līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
   Profesionālā bakalaura studiju programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis un profesionālais bakalaura grāds personāla vadīšanā/ biznesa administrēšanā/ darba organizācijā un vadībā:

     Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

     Profesionālā maģistra studiju programma, 1,5 - 2 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis un profesionālais maģistra grāds personāla vadībā:
      Atjaunots 2019. gada 29. maijā
      Publicēts 2016. gada 12. aprīlī