Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot bibliotekārzinātņu programmās.

Augstākā izglītība - pamatstudijas

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma, 2,5 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis
Bakalaura studiju programma, 3 gadi, bakalaura grāds bibliotēkzinātnē un informācijā

Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

 

Maģistra studiju programma, 3 vai 4 gadi, maģistra grāds bibliotēkzinātnē un informācijā:
Atjaunots 2019. gada 28. maijā
Publicēts 2014. gada 27. februārī