Meklēšanas rezultāti

Jūrniecība - Darbavieta
Jūrniecība ir viena no starptautiski visplašāk regulētajām jomām. Palielinoties kuģu satiksmes intensitātei, kuģu karoga valstu, ostu un piekrastes valstu uzdevums ir rūpēties par drošu kuģu satiksmi un jūras vides aizsardzību no piesārņojuma. Līdz ar to jūrniecības jomā ir ne tikai darbs uz kuģa (kuģa personāls), bet arī dažādās iestādēs un organizācijās, kas pilda atsevišķas funkcijas jūrlietās atbilstoši savai kompetencei.
Ķīmiskās rūpniecības uzņēmums ražo ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus (krāsas, lakas, mazgāšanas, tīrīšanas līdzekļus, līmes un sintētiskās šķiedras, smaržas un kosmētiskos līdzekļus), farmaceitisko pamatvielu preparātus, gumijas un plastmasas izstrādājumus, naftas pārstrādes produktus.
Kokapstrādes uzņēmums nodarbojas ar kokmateriālu sagatavošanu un zāģmateriālu (dēļu, grīdas segumu, skaidu un mēbeļu plātņu u.c.) ražošanu, kā arī kokmateriālu pārstrādi, piemēram, izgatavo mēbeles, būvdetaļas, gatavās mājas.
Loģistikas uzņēmums - Darbavieta
Loģistikas uzņēmums plāno, īsteno un kontrolē preču, pakalpojumu kustību starp pakalpojuma vai preces izcelsmes un patēriņa punktiem, kā arī uzglabāšanu piegādes ķēdē. Loģistikas uzņēmumi var darboties sauszemes transporta (autotransports un dzelceļš), gaisa transporta un jūras transporta jomā.
Lopkopības uzņēmums - Darbavieta
Lopkopības uzņēmums nodarbojas ar mājdzīvnieku audzēšanu, lai iegūtu dzīvnieku izcelsmes produktus. Izšķir vairākus lopkopības veidus - piena lopkopība, aitkopība, cūkkopība, putnkopība, zirgkopība, zvērkopība, biškopība.

Pages