Meklēšanas rezultāti

Ģeoloģiskās izpētes un mērniecības uzņēmums sniedz pakalpojumus mērniecības un teritorijas plānošanas jomā, tostarp grunts un pazemes izpētē pirms būvniecības veikšanas.
Ieslodzījuma vietu pārvaldes funkcijas ir apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes nodrošināšana.
IT uzņēmums - Darbavieta
Informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmums sniedz dažādus programmatūras, datorsistēmu un datortīklu izstrādes, ieviešanas, konfigurēšanas, uzturēšanas un uzlabošanas pakalpojumus, kā arī palīdz lietotājiem izmantot izstrādātās informācijas sistēmas.
Izdevniecība - Darbavieta
Izdevniecība nodarbojas ar iespiedprodukcijas (grāmatu, preses izdevumu u.c.) satura sagatavošanu – vienojas par autortiesībām, organizē materiālu tulkošanu un literāro rediģēšanu, noformē un samaketē drukājamo materiālu. Izdevniecībā tiek nodarbināti dažādu nozaru speciālisti – autori, redaktori, izdevēji, mākslinieki, datorgrafiķi, reklāmas speciālisti.

Pages