Meklēšanas rezultāti

Tiesa un apgabaltiesa - Darbavieta
Tiesu vara Latvijas Republikā pieder rajonu (pilsētu) tiesām, apgabaltiesām, Augstākajai tiesai un Satversmes tiesai. Civillietas, krimināllietas un administratīvās lietas Latvijā izskata tiesās, kas sadalītas trīs līmeņos –rajonu (pilsētu) tiesas, apgabaltiesas un Augstākā tiesa.
Tūristu apkalpošanas uzņēmumi var darboties dažādās ar tūrismu saistītās jomās, piemēram, veikt tūrisma informācijas apkopošanu un sniegšanu par kādu noteiktu teritoriju, organizēt ceļojumus uz dažādām tūristu iecienītām pasaules valstīm, organizēt un veikt kvalitatīvu viesu uzņemšanu un apkalpošanu.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: īsteno valsts politiku ugunsdrošības, ugunsdzēsības un civilās aizsardzības jomā; nodrošina vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura 112 darbību; veic ugunsdzēsības un glābšanas darbus; uzrauga, lai tiktu ievērotas ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasības.
Vadīšana ietver vairākas funkcijas - mērķu izvirzīšanu un taktikas izvēli to sasniegšanai, resursu sadali, uzdevumu un atbildības deleģēšanu, personāla motivēšanu un uzraudzību. Vadībai atbalstu sniedz uzņēmuma administrācija, kuru veido dažādi speciālisti, piemēram: sekretārs, personāla vadītājs, grāmatvedis, mārketinga speciālists, tirdzniecība speciālists u.c.
Valsts policija - Darbavieta
Valsts policija ir apbruņota militarizēta, iekšlietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde, kuras pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvību, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem.

Pages