Meklēšanas rezultāti

Fizika pēta, kā savstarpēji mijiedarbojas ķermeņi, vielas un enerģija. Materiālzinātne pēta materiālu struktūru un tās sakaru ar materiālu īpašībām. Matemātika ir zinātne par precīzi definētiem objektiem un jēdzieniem, kurus var analizēt un dažādi pārveidot. Statistika pēta datu savākšanas, sistematizēšanas, apstrādes, izmantošanas un interpretācijas metodes.
Latvijas izglītības sistēmu veido pirmskolas izglītība, pamatizglītība, vidējā izglītība un augstākā izglītība. Pieaugušo izglītība nav saistīta ar konkrētu vecuma posmu, bet ar cilvēka motivāciju atgriezties izglītības procesā pēc sākotnējās izglītības pabeigšanas vai pārtraukšanas, lai iegūtu jaunas vai pilnveidotu esošās zināšanas. Zinātnes atklājumi  sekmē gudras, tehnoloģiski attīstītas un inovatīvas sabiedrības attīstību, kā arī jaunu risinājumu, produktu un pakalpojumu radīšanu. 
Hide profession
Ķīmijas un farmācijas nozare ietver ķīmisko un farmācijas vielu / produktu rūpniecību, pētniecisko darbu, kā arī ūdens attīrīšanas un atkritumu pārstrādes sektoru.
Kokrūpniecības un mežsaimniecības nozare ietver: mežsaimniecību un mežizstrādi; koksnes, koka un korķa izstrādājumu, salmu un pīto izstrādājumu ražošanu; mēbeļu ražošanu. Mežsaimniecība iekļauj meža zemes apsaimniekošanu pilnā meža audzēšanas ciklā, kā arī meža produkcijas sagatavošanu un tirdzniecību.
Lauksaimniecība - Nozare
Lauksaimniecība ir tautsaimniecības nozare, kura nodrošina lauksaimniecības produktu ražošanu un ar to saistīto pakalpojumu sniegšanu. Nozarei ir divi galvenie virzieni - zemkopība un  lopkopība. Lauksaimniecības nozare ir vērsta ne tiki uz augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu iegūšanu, bet arī uz izejvielu iegūšanu rūpniecības nolūkiem, piemēram, aitkopībā tiek iegūta vilna, ko izmanto apģērbu ražošanā.

Pages