Meklēšanas rezultāti

Virpotājs - Profesija
Virpotājs veic detaļu izgatavošanu atbilstoši darba uzdevumam, izmantojot universālos metālapstrādes virpošanas darbgaldus.
Hide enterprise
Hide profession
Virsprokurora vietnieks organizē apgabala prokuroru darbu virsprokurora noteiktajā jomā.
Hide enterprise
Hide profession
Virsprokurors - Profesija
Virsprokurors vada un organizē savas struktūrvienības prokuroru ikdienas darbu, uzlabo darba kvalitāti un sniedz atbalstu padotajiem prokuroriem.
Hide enterprise
Hide profession
Virtuves palīgs - Profesija
Virtuves palīgs veic pārtikas produktu pirmapstrādi, prot rīkoties un kopt darba aprīkojumu, gatavo vienkāršus ēdienus, piedevas un kulinārijas izstrādājumu pusfabrikātus.
Hide enterprise
Hide profession
Vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotājs veic pedagoģisko darbību saskaņā ar valsts izglītības standartiem un vadlīnijām, plāno un īsteno mācību procesu atbilstoši izglītojamā attīstības vajadzībām un sasniedzamajiem rezultātiem, pilnveido savu profesionālo kompetenci.
Hide enterprise
Hide profession

Pages